Private Hospital

1 Dr. Mithilesh Kumar
2 Dr. S.N Yadav
3 Dr. Rajendra Gupta
4 Dr. P Tuti-
5 Dr. Dilip Kumar Singh-Druvit Hospital,Near Bus Stand,Madhepura
6 Dr. N.N Singh-Pragyan Nursing Home,L.I.C Road,Madhepura
7 Dr. Barun Kumar
8 Dr. Sita Ram Yadav
9 Dr. U.S Mallik
10 Dr. Amit Anand-Anand Eye Hospital,Madhepura
11 Dr. P Priyadarshini
12 Dr. A.K Niranjan-Pradhi Yadav Hospital,SBI Road, Madhepura
13 Dr. L.K Laxman
14 Dr. D.P Gupta
15 Dr. U.K Raja-Satish Memorial Hospital & Research Centre,Madhepura
16 Dr. Saroj Singh
17 Dr. R.K Pappu
18 Dr. Mrs Naidu Kumari-Aman Poly Clinic,Purnia Rd, RB Nagar,Madhepura
19 Dr. P.K Madhukar
20 Dr.(MRS) POONAM KUMARI
21 Dr. OM NARAYAN YADAV
22 Dr. ANJANI KUMAR